W środę 11 listopada tradycyjnie odbyły się obchody Święta Niepodległości. Z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną w tym roku zrezygnowano z części artystycznej. W uroczystościach wzięło udział jedynie wąskie grono przedstawicieli samorządu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirowie.  

 Po wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz odśpiewaniu hymnu państwowego odbyło się uroczyste złożenia wieńca pod obeliskiem oraz zapalono znicze. W skład pocztu sztandarowego weszli: Krystyna Książek, Grażyna Ciałek oraz Andrzej Kobierski. Wieniec składali: Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów, Marek Łuszczek – Sekretarz Gminy Mirów oraz Jan Ulewiński – Dyrektor PSP w Mirowie Starym.

 

Samorząd Gminy Mirów składa serdeczne podziękowania pracownikom Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirowie za przygotowanie uroczystości.